Heiligen, Zaligen en Eerbiedwaardigen van de Karmel

De omschrijving van de Heiligen, Zaligen of Eerbiedwaardige uit onze kalender, zijn geciteerd uit het boekje „Vrienden van de Heer” geschreven door een Karmelietes en uitgegeven door Carmelitana. Deze omschrijvingen zijn aangevuld met informatie uit het Misboek der Carmelieten 1949, eveneens zijn de meeste gebeden van de Heiligen overgenomen uit hetzelfde Misboek en aangevuld, met de „nieuwe Heiligen”, uit het Karmelmissaal van 1989.

Omschrijving van de Heiligen en Zaligen en het gebed, behorende bij de Karmelkalender