Zalige Elisabeth van de Drieëenheid

Feestdag op 8 november

° Camp d'Avor bij Bourges 18 juli 1880
† Dijon 9 november 1906

(Elisabetb Catez) Begiftigd met een energiek temperament en muzikaal zeer begaafd, trad op 2 augustus 1901 in de Karmel van Dijon en legde haar geloften af op 11 januari 1903. Diep bewust van Gods inwezigheid in haar ziel wist zij deze waarheid aan anderen door te geven. Tot op vandaag wordt haar bekende gebed:
'O mijn God, Drieëenheid die ik aanbid…' door velen gebeden. (zie voor het gehele gebed; de Gebeden van onze Karmelheiligen)
Zij liet talrijke en hele mooie geschriften na, waaronder pareltjes van brieven. Met Palmzondag 1906 werd ze ziek: de ziekte van Addison, waaraan ze enkele maanden later zou sterven. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig op 25 november1984.

Voor meer informatie over het leven van de Heilige Elisabeth:Levensschets van Elisabeth

GEBED:
God, die rijk zijt aan erbarmen, Gij hebt voor de zalige Elisabeth van de Drieëenheid het mysterie ontsloten van uw verborgen aanwezigheid in de ziel van de rechtvaardige en Gij hebt haar gemaakt tot uw aanbidster in geest en waarheid. Verleen ook aan ons, op haar voorspraak, dat wij volharden in liefde voor Christus en dat wij tempel mogen zijn van uw Liefdegeest, tot lof van uw heerlijkheid. Door Christus Onze Heer.