Opdracht van zuster Maria St.Peter





Het belangrijk werk over de openbaring van eerherstel van het heilig Aanschijn aan zr. Maria van de H.Petrus. Verkrijgbaar bij Immaculata.