Litanie van Nederigheid

Kardinaal Merry del Val (1865-1930) was gewend deze litanie dagelijks na zijn H.Mis te bidden. Hij is de Vaticaanse minister van Buitenlandse Zaken geweest onder het pontificaat van de H.Paus Pius X.

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij.
Van het verlangen geacht te worden, bevrijd mij, Jezus.
Van het verlangen bemind te worden,
Van het verlangen voorgetrokken te worden,
Van het verlangen geëerd te worden,
Van het verlangen geprezen te worden,
Van het verlangen uitverkoren te worden,
Van het verlangen geraadpleegd te worden,
Van het verlangen gewaardeerd te worden, bevrijd mij Jezus.

Van het vrees vernederd te worden, bevrijd mij Jezus.
Van het vrees geminacht te worden,
Van het vrees berispt te worden,
Van het vrees belasterd te worden,
Van het vrees vergeten te worden,
Van het vrees uitgelachen te worden,
Van het vrees in het ongelijk gesteld te worden,
Van het vrees verdacht te worden, bevrijd mij, Jezus.

Dat anderen meer bemind mogen worden dan ik, Jezus, geef mij de genade dat te verlangen.
Dat anderen meer geacht mogen worden dan ik,
Dat anderen in de ogen van de wereld groter mogen worden en ik kleiner,
Dat anderen uitverkoren mogen worden en ik gepasseerd word,
Dat anderen geprezen mogen worden en ik onopgemerkt blijf,
Dat in alles aan anderen boven mij de voorkeur gegeven mag worden,
Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, mits ik maar zó heilig mag worden als Gij het wenst, Jezus, geef mij de genade dat te verlangen.