Gelijkvormigheid aan de wil van God

Van de H.Alphonsus de Liguori (1697-1787)

VOORWOORD

Gelijkvormigheid aan de wil van God is één van de drie boeken, uitgegeven onder de naam «Kleine werken over de goddelijke liefde ». Prof Romano (1896) zegt, dat dit boekje waarschijnlijk geschreven is in 1755. Dit blijkt uit een brief die de heilige schreef op 2 nov. 1755 aan zuster Giannastasio in Cava.

De reden dat St. Alphonsus dit boekje schreef, is waarschijnlijk de dood van zijn geestelijk leidsman, Pater Paul Cafaro C.SS.R, in 1753. De dood van deze waardige priester raakte hem diep, en hij drukte zijn verdriet uit in een gedicht over Gods wil. Dit werd zo goed ontvangen, dat hij het idee kreeg de hierna volgende tekst te schrijven als hulp voor de zielen. St. Alphonsus las dit boekje zelf ook graag en toen zijn ogen op hoge leeftijd minder werden, liet hij het zich voorlezen.

Voor de vertaling is gebruik gemaakt van de Engelse tekst, door Thomas W Tobin C.SS.R. Moge het zorgvuldig lezen van dit boekje, met Gods genade en het gebed van H. Maria, u brengen op de weg van volmaaktheid, en de groei in de gelijkvormigheid met Gods wil.

Vertaald door een leek
Januari, 2005, feest van de Heilige Familie.

Gelijkvormigheid aan de wil van God