Kruisweggebeden van zuster Josefa Menendez

„Kom en beschouw mij op de smartelijke weg naar Calvarië, waar Mijn bloed zal vloeien…Aanbid het en bied het Mijn Hemelse Vader aan voor het heil van de zielen”

Kruisweggebeden van zuster Josefa Menendez

Weet gij niet , dat Mijn kruis en Ik omafscheidelijk zijn?

Als gij Mij ontmoet, zult gij ook Mijn kruis ontmoeten.
En wanneer gij Mijn Kruis vindt, dan vindt gij Mij.
Hij, die Mij liefheeft, bemint Mijn kruis.
En hij ,die Mijn kruis bemint, heeft Mij lief.

Niemand zal het eeuwig Leven bezitten, zonder het Kruis te beminnen en zonder het vrijwillig uit Liefde tot Mij op zich te nemen.

De weg van de deugd en heiligheid bestaat uit zelfverlochening en lijden.
De ziel, die edelmoedig het Kruis aanneemt en omhelst, handelt in het ware Licht.

Teksten uit: „Un appel a L'amour” (te bestellen bij Postbus 63, 5056 ZM Berkel-Enschot)