Uitleg en Meditatie over het laatste Evangelie van de H.Mis

Uitleg over het voorwoord van het Johannes Evangelie
(uit de meditaties over Johannes; van pater Richard Gutzwiller, 1959)

Pater Richard is geboren op 26.5.1896 Basel, in Zürich op 9.5.1958 overleden. In 1915 ingetreden bij de Sociëteit van Jezus en in 1926 priester gewijd en hij is 30 jaar aalmoezenier van studenten en academici geweest. Door middel van preken, lezingen en tal van artikelen in kranten en tijdschriften heeft hij altijd een bijdrage geleverd aan beeldvorming. In 1952 is pater Gutzwiller directeur van de Apologet geworden in Innsbruck. Zijn meditaties over het Evangelie werden breed verspreid.

- De Proloog van het Johannes Evangelie (1,1-18) -

Het laatste Evangelie van de H.Mis