Uitleg en history over het H. Scapulier van de Berg Karmel


Notitie:

Waarom deze herziene uitgave van het oorspronkelijke boekje: „Onder moeders mantel” uit 1950?
Omdat ondergetekende heeft gemerkt dat velen het H. Scapulier dragen, maar weinig of niets hiervan weten; Waarom ze het Scapulier dragen? En helemaal niet welke privileges en voorwaarden hieraan verbonden zijn!

Juist in deze tijd is de bescherming van O. L. Vrouw hard nodig.

Ook is het niet duidelijk waar de Broederschap van het H. Scapulier is gebleven, want een van de voorwaarde om alle privileges te mogen genieten, is dat men zich moet laten inschrijven bij de Broederschap van het H. Scapulier. In 1950 werd deze nog gepromoot door diverse Bisschoppen.

Het is dus een hernieuwde kennismaking van het nut en de noodzaak van het dragen van het H. Scapulier van de Carmel. Een bewustmaking van Maria's bescherming en het leven in en met Maria.
Deze hernieuwing stellen we onder de bescherming van O. L. Vrouw van de Karmel.

Paus Johannes XXIII heeft omstreeks 1960 alle reservaties van zegeningen aan bepaalde ordes, die in het (oude) Rituale Romanum staan, opgeheven- waaronder ook de zegening en oplegging van het bruine scapulier. Een ander voorbeeld is de zegening van rozenkransen, die vroeger was gereserveerd aan de Paters Dominicanen, ofwel de zegening van de Bendedictus-Medaille, die was gereserveerd aan de Paters Benedictijnen enz. Het betreffende document is te vinden in de Acta Apostolicae Sedis, waarvan alle jaargangen intussen in het internet zijn geplaatst. (NB: De reservatie van bepaalde zegeningen aan de bisschoppen is NIET opgeheven.)
Ieder priester mag nu het H.Scapulier opleggen.

De zalige Walter van Bierbeek (ridder en monnik) heeft zich als voorloper toegewijd aan O. L. Vrouw, aldus 'Het gouden Boek', het handboek tot volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria, van de H.Montfort, wordt Walter van Bierbeek al genoemd. Hij was een beroemde ridder die zich heeft toegewijd aan Maria als lijfeigene en trad in de orde der Cisterciënsers te Himmerod. Hij was dus de eerste die zich als liefdeslaaf aan Maria heeft opgedragen. (blz. 142, uitgave 1935)


Br. Hendrikus van der Wal ocd
Karmelbroeders van het H. Aanschijn
Reguliere Derde Orde Karmelgemeenschap
Bierbeek (B)

Te verkrijgen bij de stichting Immaculata, zie contactblad