Karmelgebeden

Gebed van de H.Elisabeth van de H.Drieëenheid

O mijn God, Drieëenheid die ik aanbid, help mij mijzelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en in vrede, gevestigd in uw eeuwig nù.
Moge niets mijn vrede verstoren, moge niets mij wegtrekken van U, o mijn onveranderlijke God! Elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw Mysterie. Breng mij tot rust en stilte - mijn hart een Hemel voor U, een geliefde thuis waar U rusten kunt ! Dat ik U daar nooit alleen laat : ik wil bij U zijn met heel mijn wezen, heel wakker in mijn geloof, heel en al aanbidding, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende Kracht !

O mijn Christus die ik bemin, gekruisigd uit liefde, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U met heerlijkheid bekleden, U liefhebben tot ik ervan sterf… Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik U: „Bekleed mij met Uzelf”, maak mij één met de stroming van uw Wezen, overrompel mij, neem mij in bezit alle plaats voor U ! Dan wordt mijn leven enkel nog een uitstraling van uw Leven… Kom in mij de Vader aanbidden, kom in mij de wereld met U verzoenen, kom in mij als God die redt !

O Woord van mijn God, eeuwig uitgesproken, mijn leven wil ik doorbrengen al luisterend naar U: één en al ontvankelijkheid om alles van U te leren … Door alle nachten heen, in elke leegte, in iedere onmacht: mijn blik vast op U ! Blijven in uw grote Licht! Gij zijt de Zon die mij aantrekt! Boei mij zozeer dat ik uw lichtkrans nooit meer kan verlaten.

Geest van liefde, Vuur dat verteert, „kom over mij” en laat het Woord als het ware weer mensworden in mij. Mocht ik Hem nog een mens-zijn erbij aanbieden waarin Hij heel zijn Mysterie opnieuw kan doorleven. O Vader, buig U neer over uw arm, klein schepseltje. „Overschaduw mij”, en zie in mij nog enkel „Hem in wie U al uw vreugde vindt”.

O mijn Drie, mijn Alles, mijn Hemel, oneindige Enige, Onmetelijkheid waarin ik opga, ik schenk mij aan U weg als uw algeheel bezit… Kom in mijn diepste wezen: in U geborgen zal ik wachten tot ik in uw Licht mag zien uw eindeloze Heerlijkheid.