Uit de Werken van Theresis van Avila

De weg der Volmaaktheid - pater Schepers †