Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

start [2013/10/29 22:24]
hwal
start [2013/10/29 22:24] (huidige)
hwal
Regel 1: Regel 1:
  
 +======= Doel van de Stichting ======
 +
 +{{ :karmelaltaar.jpg?170x248}}
 +De stichting heeft ten doel:
 +  - de devotie te bevorderen en uit te dragen van de Heilige Wonden van Jezus Christus vanuit Gods Liefde;
 +  - de Heilige Mis in ere te herstellen;
 +  - het vormen van een leken geloofsgemeenschap in contemplatie vanuit de Karmelspiritualiteit onder leiding van een roomskatholiek priester,
 +en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin van het woord.\\
 +
 +//En alles ter ere van God//.
 +
 +====== Hoe bereiken we dit doel? ======
 +{{ :karmelbeeld.jpg?348x236}}
 +De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken, met name met medewerking van vrijwilligers, door:
 +  - het organiseren van conferenties, retraites, bezinningsdagen en stille dagen;
 +  - het mogelijk maken van het dagelijks lezen van de Heilige Mis om zo bij te dragen aan het eerherstel van het onbloedig Kruisoffer dat in iedere Heilige Mis plaatsvindt;
 +  - contacten met andere stichtingen en instellingen te beleggen en te onderhouden die hetzelfde doel beogen;
 +  - het stimuleren en het onderbrengen van een "Derde Orde van de Ongeschoeide Karmel" volgens het handboek van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel en van de Heilige Theresia;
 +  - vanuit de liefde en in alle nederigheid tot Jezus Christus en Moeder Maria priesters en kloosterlingen opvangen die de weg naar God terugzoeken;
 +  - het mogelijk maken van Altijddurende Aanbidding;
 +  - het exploiteren van een accommodatie voor de in lid 1 genoemde  aciviteiten;
 +  - het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.