De Heerlijkheden van Maria


De H. Kerkleraar Alfonsus Maria van Liguori zal hier een uitleg geven van het SALVE REGINA

In bewerking!