Oefeningen te ere van het Kindje Jezus

Noveen ter voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis

Van oudsher worden de Kerstdagen in onze Orde met bijzondere godsvrucht gevierd. De Orde schijnt voor enige dagen haar strengheid, vasten en boetvaardigheid te vergeten om enkel vol vreugde te zijn bij de kribbe van de Almachtige God, die uit liefde tot ons een klein kindje geworden is. Om de noveen met meer godsvrucht te houden begint men met de aanroeping van de H. Geest.

Noveen ter ere van 't Kindje Jezus

Krachtig gebed
Van de Eerw. P. Cyrillus, C.D. te bidden voor het beeld van het goddelijk Kind Jezus van Praag.
O kleine Jezus,tot U neem ik mijn toevlucht; ik bid U, door uw heilige Moeder, help mij uit de nood (hier zegt men wat men wil verkrijgen), want ik geloof vast en oprecht dat uw Godheid mij helpen kan. Ik hoop met vertrouwen uw genade te verkrijgen. Ik bemin U uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel. Ik heb een groot berouw over mijn zonden; ik bid U, kleine Jezus, verlos mij er van. Ik maak het voornemen mij te verbeteren en U niet meer te beledigen. Bovendien wil ik U altijd getrouw dienen en mijn naaste uit geheel mijn hart beminnen uit liefde tot U.
Kleine Jezus, ik aanbid U, o machtig Kind, ik smeek U, wil mij uit de nood helpen (hier vernieuwt men zijn vraag), opdat ik U eeuwig moge genieten, U in het gezelschap van Maria en Jozef mag aanschouwen en aanbidden met alle Engelen. Amen.


Litanie van het Allerheiligste Naam van Jezus

Litanie van de Allerheiligste Naam van Jezus