Oefeningen ter ere van de H.Elias


Gebed tot de H. Elias voor het welzijn van de Orde.

H. Vader Elias, die zo dikwijls de Orde van de Karmel op wonderbare wijze beschermd heeft, verleen uw gedurige bijstand aan uw heilige Orde, opdat zij getrouw haar zending in de Heilige Kerk mag volbrengen. Sta haar Oversten bij, zoals gij ze toen in moeilijke omstandigheden te hulp bent gekomen, opdat zij, door de Geest Gods verlicht, de hun toevertrouwde Orde met wijsheid zullen besturen. Verkrijg voor al uw zonen en dochters, de ware geest van gebed en boetvaardigheid, waarvan gij ons een zo volmaakt mogelijk voorbeeld hebt gegeven; opdat zij, evenals gij, tot het hemelse verheven en van het aardse onthecht, ontstoken worden van ijver voor de glorie van God en voor de zaligheid van de zielen. Amen.